Denní program

  • Denní program je přizpůsoben věku a povaze dítěte.
  • Je kladen důraz na podporu přirozeného vývoje dítěte.
  • Pro děti je připraven bohatý program, přizpůsoben věku dítěte, který je zábavnou formou připravuje na všechny situace, které je v životě čekají.
  • Děti jsou vedeny k samostatnému používání toalety a správného mytí rukou včetně používání mýdla a ručníku.
  • Laskavý a citlivý přístup s ohledem na individuální potřeby dítěte.
  • Respekt ke každému dítěti a jeho jedinečnosti.
  • Empatické vnímání dětského světa.
  • Maximální podpora přirozeného rozvoje dítěte.