O nás

Nejlevnější Minijesle v Praze a okolí, s vysokým nadstardem a maximálním počtem dětí 5. Denní a týdenní Minijesle Korálek:  Hlídání dětí v rodinném prostředí. Specializuji se na hlídání dětí velmi nízkého věku. Dětem předávám vše, aby byly samostatné a učím je, aby přechod do státních školek byl co nejméně drastický. Výsledky jasně mluví za mně. 

Kvalita péče o děti je nadstandardní, domácí strava a praní veškerého prádla dětí. Všechny děti ode mně odcházejí s vysokou slovní zásobou, dobrou výslovností a znalostí běžných sociálních návyků. Režim v jesličkách je přizpůsoben individálním potřebám každého dítěte. 

 

 

  • bohatý program pro děti
  • bezpečná a dostupná lokalita
  • laskavý a citlivý přístup s ohledem na individuální potřeby
  • podpora přirozeného rozvoje dítěte
  • maximální počet dětí je 5

 

Pro děti je připraven bohatý program, přizpůsoben věku dítěte, který je zábavnou formou připravuje na všechny situace, které je v životě čekají. Lokalita je s výbornou dostupností do centra Prahy. V bezprostředně v blízkosti je krásný park a hodně zeleně.

Vycházím z poznatků významné osobnosti dětské psychologie Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc.:

  • laskavý a citlivý přístup s ohledem na individuální potřeby dítěte
  • respekt ke každému dítěti a jeho jedinečnosti
  • empatické vnímání dětského světa
  • maximální podpora přirozeného rozvoje dítěte
  • https://www.facebook.com/MinijesleKoralek/