Provozní řád

1. Legislativa

18430473 - Irena MAJEROVÁ

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, Zprostředkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultační činnost, zprcování odborných studií a posudků, Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Provozní doba: individuální

Odpovědná osoba: Irena Majerová

2. Péče o dítě

Plně respektuji Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností. Doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací

3. Denní režim

Režim dne je přizpůsoben podmínkám podle věku dítěte, respektuje jeho věkové zvláštnosti a potřeby. 

Veškeré hry probíhají spontánně podle věku dítěte. Klademe důraz na vyzvednutí kladných vlastností dítěte, jeho motivaci a rozvoj. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne, jsou zaměřené na rozvoj psychomotoriky.

4. Stravování

Stravu si zajišťují rodiče dítěte, na žádost rodičů lze zajistit dovoz stravy. 

Děti jsou vedeny k samostatnosti. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. Denně čerstvé ovoce a zelenina.

6. Pitný režim

Pití je k dispozici po celý den. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy, voda apod.

7. Úhrada poplatku za hlídání dítěte

Ceny za hlídání dětí (viz ceník). V ceně je zahrnuto: veškeré výtvarné a pracovní pomůcky, spotřební materiál a pitný režim.

Paušální poplatek se platí vždy na měsíc dopředu v hotovosti. Zaplacené "jesličkovné (školkovné)" se nevrací. Ukončení docházky je možný kdykoliv v průběhu měsíce.

8. Hygiena a zdraví

Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo

dezinfekčním roztokem.

Pokud se během dne projeví u dítěte zdravotní potíže, je "Teta" povinna dítěti změřit teplotu a v případě zvýšené teploty, okamžitě informovat zákonného zástupce dítěte.

Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností.

Prostorové podmínky: na jedno dítě ve třídě = 4 m2.